ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ประกาศรับสมัครงาน

   ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ลักษณะงาน : สอนหนังสือนักเรียน/นักศึกษา และงานทั่วไปของครูผู้สอน ทำงานทุกวันราชการ (สะดวกสอนชดเชยในวันเสาร์-อาทิตย์) มีวันหยุดปกติ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการจัดการภายในวิทยาลัย คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ตรงตามสาขาที่สมัคร สามารถสอนได้ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการทำงานและการสอนได้เป็นอย่างดี มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ…
Continue reading

ระบบกรอกคำศัพท์ภาควิชาภาษาอังกฤษ

กฎระเบียบการกรอกคำศัพท์ลงในระบบมีดังนี้ ให้นักเรียนหาชื่อของตัวเองแล้วทำการใส่คำศัพท์ที่ท่องในแต่ละวันเป็นประจำทุกวัน ห้ามนักเรียนเข้าไปแก้ไข ลบ หรือ เพิ่ม แบบฟอร์มของทางวิทยาลัย (ระบบสามารถเช็คได้จาก Log ) ให้นักเรียนกรอกคำศัพท์ในชื่อของตนเองเท่านั้น การเพิ่มคำศัพท์เข้าระบบโดยไม่มีลายเซ็นอาจารย์ผู้ตรวจถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เอกสารทางวิทยาลัยเป็นเอกสารที่ได้รับมอบอำนาจจากหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนห้ามผู้ใดปลอมแปลง แก้ไข คัดลอกส่วนหนึ่งส่วนใดเด็ดขาด ปฏิบัติตามคำสั่งอาจารย์ผู้สอนอย่างเคร่งครัด  
Continue reading

แนะนำการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนักศึกษา ปวส.2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Continue reading

แบบบันทึกหลังการสอนออนไลน์

คลิ๊กเพื่อเข้าสู่แบบบันทึกหลังการสอนออนไลน์ หากมีปัญหากรุณาแจ้งฝ่ายศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ อาจารย์ไพศาลสุข สุขเกษม
Continue reading