ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

งานแถลงนโยบายบริษัท ฉีอี้ไบโอโลจิคอล ฟาร์มาซูติคอล(ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2561

งานแถลงนโยบายบริษัท ฉีอี้ไบโอโลจิคอล ฟาร์มาซูติคอล(ไทยแลนด์) จำกัด ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กลับวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ อ่านเพิ่มเติมได้ทีี่:http://www.insightpunam.com/7313
Continue reading

วิทยาลัยเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ปวช.-ปวส.

วันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้จัดงานรับประกาศนนียบัตรสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นปวช-ปวส ที่โรงแรมบูติก ท่านพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภาพบรรยากาศในพิธีและบรรยากาศภายในงาน
Continue reading

วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดการซ้อมรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.-ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีได้จัดการซ้อมรับประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปวช.-ปวส.
Continue reading

นักเรียนเข้าปฎิบัติธรรม ที่สำนักสงฆ์เขาดิน ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

นักเรียนรายงานตัวในการเข้ารับปฎิบัติธรรม นักเรียนรับศีล8 และพร้อมปฎิบัติธรรม นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างสมาธิ จากพี่เลี้ยง ในการเข้าฐาน ซึ่่งประกอบด้วยฐาน สะอาด สะดวก สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ นักเรียนได้ทำวัตรเย็น และได้ทำกิจกรรมในการฝึกสมาธิ
Continue reading