ติดต่อสอบถามได้ที่ QR CODE 

P-TECH REGISTRATIONS

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประกาศ

ดูข่าวทั้งหมด

งานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมวันครูลำลึกถึงบูรพาจารย์ ทุกคน พร้อมรับวุฒิบัตรดีเด่นต่างๆๆ

ดูละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมงานปาร์ตี้ P-tech

ดูละเอียดเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมวันเด็กให้น้องโรงเรียนอุดมราชภักดี

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการและผู้จัดการรอรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ดูละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดีกับนางสาวปนัดดา เย็นวัฒนา ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ดูละเอียดเพิ่มเติม

กีฬาสีภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมรณรงค์ ห่วงใยทุกชีวิต เป็นมิตรทุกเส้นทาง

ดูละเอียดเพิ่มเติม

เที่ยวงานที่พิพิธภัณฑ์ ประจวบคีรีขันธ์

ดูละเอียดเพิ่มเติม

สอนน้องโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดทำสติกเกอร์ Line

ดูละเอียดเพิ่มเติม

แนะแนวการเรียนต่อสายอาชีพ

ดูละเอียดเพิ่มเติม

นายธีรพัฒน์ จวงจอง นักเรียน ปวช.3 การตลาด ประธานสภาเยาวชน

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณบริษัทสยามแม็คโครมามอบรางวัลการแข่งขันการจัดร้านค้าปลีก เงินรางวัลรวม 10,000 บาท

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2560

ดูละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับภาค

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เหรียญทองได้เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติที่สุพรรณบุรี

ดูละเอียดเพิ่มเติม

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

ดูละเอียดเพิ่มเติม

ลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาการโรงแรมกับโรงแรม แอทที บูติค

ดูละเอียดเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

ดูละเอียดเพิ่มเติม

สอบความรู้ ธรรมศึกษา สอบความรู้ ธรรมศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก

ดูละเอียดเพิ่มเติม
Professional SEO services

วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. ปวส.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ฝีมือชนคนสร้างชาติ
หลักสูตรที่เปิดสอน

ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัย

 

คู่มือการใช้งาน SISA สำหรับผู้ปกครอง

ผลการเรียน / ตารางเรียน 

ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา

แบบฟอร์มใบลานักศึกษา

คู่มือระเบียบปฏิบัตินักศึกษา

E-SAR , EQA , รายงานคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ

เกี่ยวกับงานบริการด้านวิชาการทั้งหมด
เช่น ตารางเรียน,ตรางสอบ,บทความทางวิชาการ,งานวิจัย,นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ,งานวิจัย5บท

จุลสารรายเดือนประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์

บทเรียนออนไลน์ P-TECHNO  E-Learning

เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง